Polski     English     Pусский

 

  • Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i SPZOZów. Oferta Kancelarii obejmuje profesjonalną i kompleksową ochronę prawną w zakresie reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej, jak również sporządzania pozwów, opinii prawnych, projektów umów oraz pism procesowych. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą przyjmujemy rolę zaufanego doradcy, który chroni i zapobiega powstawaniu problemów biznesowych a pomaga w realizacji wyzwań. Gdy powstają spory sądowe konstruujemy rozwiązania, formułujemy strategie i wykorzystujemy naszą wiedzę by chronić i bronić interesów klientów, aż do opuszczenia sali sądowej.
  • Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, obsłudze inwestycji budowlanych i zamówieniach publicznych. Świadczymy pomoc również m.in. w sprawach dotyczących prawa podatkowego, procesach inwestycyjnych, prawa medycznego. Udzielamy pomocy klientom w sprawach rodzinnych, odszkodowawczych, spadkowych, karnych czy administracyjnych.
  • Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania, organami podatkowymi, ale także przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem UKE, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (błędy medyczne).
  • Współpraca z innymi kancelariami adwokackimi i wykładowcami akademickimi powoduje, że Kancelaria jest w stanie świadczyć usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w wszystkich rodzajach spraw. Dodatkowo Kancelaria stale współpracuje z specjalistami z zakresu księgowości i prawa podatkowego. W ramach Kancelarii świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego - w tym celu prowadzimy stałą współpracę z doradcą podatkowym, byłym urzędnikiem Urzędu Kontroli Skarbowej (przeszło 20 lat doświadczenia jako komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym).
  • Adwokat dr Paweł Bała prowadził obsługę prawną takich podmiotów jak Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Wojewódzki Szpital w Krośnie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Gmina Miasto Gorlice, SPES sp. z o.o. (energia odnawialna), Skyware sp. z o.o. (telekomunikacja), Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i RAF-MAR sp. z o.o. (budownictwo), Job-Guru sp. z o.o. (pośrednictwo pracy), a doświadczenie w zakresie tworzenia prawa zdobył m.in. podczas pracy w Senacie RP. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, Prezesem UKE, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (błędy medyczne).
  • Kancelaria prowadzi obsługę w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

 

 

Copyright © 2024 Adwokat dr Paweł Bała. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl