Polski     English     Pусский
  • Paweł Bała - założyciel Kancelarii, doktor nauk prawnych (KUL w Lublinie, 2009; rozprawę doktorską złożył w wieku 25 lat, obronił w wieku 26 lat), adwokat (wpis na listę adwokatów uzyskał w wieku 27 lat).
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Autor szeregu analiz i ekspertyz prawnych z zakresu prawa publicznego i systemów zarządzenia. Obsługę prawną świadczył m.in. dla podmiotów: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Wojewódzki Szpital w Krośnie, Gmina Miasto Gorlice, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Podkarackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., MGGP s.a., Job Guru sp. z o.o., Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. i SKYware sp. z o.o.
  • W 2017 r. jako pełnomocnik Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr. 1 w Rzeszowie kierował procesem połączenia tego SPZOZu z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Proces integracji został oceniony jako modelowy w skali kraju.
  • Twórca opinii prawnych m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, PKP Intercity s.a., spółek prawa handlowego, SPZOZów. 
  • Współpracował przy wdrażaniu licznych projektów realizowanych z środków Unii Europejskiej (budowa dróg, wiaduktów, budynków użyteczności publicznej, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiektów kubaturowych dużych rozmiarów, także projektów telekomunikacyjnych - obsługa projektów budowy infrastruktury zapewniającej dostęp do Internetu), a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2020 r. została ukończona inwestycja budowy obwodnicy m. Sanoka, gdzie prowadził samodzielną obsługę prawną procesu inwestycyjnego. Przed uzyskaniem uprawnień adwokata zdobywał doświadczenie w tworzeniu prawa jako opiniujący doradca w procesie legislacyjnym prowadzonym na poziomie Senatu RP.
  • Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach; w przeszłości wykładał w innych szkołach wyższych (m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie). Autor dwóch, współautor siedmiu monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa publicznego i prywatnego. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, recenzent pomocniczy rozpraw doktorskich i recenzent artykułów w czasopismach naukowych, m.in. "Przeglądzie Prawa Publicznego". Członek Rady Naukowej i Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Publikował m.in. w "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej" i serwisie prawo.pl.
  • Ekspert z zakresu prawa publicznego przy Instytucie Spraw Konstytucyjnych w Warszawie.

 

 

Copyright © 2024 Adwokat dr Paweł Bała. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl