Polski     English     Pусский

W zakresie oferowanych usług znajduje się prowadzenie spraw z zakresu m.in.:

  • prawa cywilnego (m.in. spory z zakresu prawa rzeczowego, spadki, spory odszkodowawcze - w tym za błędy medyczne),

  • prawa gospodarczego i handlowego (kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego),

  • prawa karnego,

  • prawa rodzinnego (m.in. rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, sprawy dot. kontaktów rodzica z dzieckiem),

  • prawa administracyjnego,

  • prawa telekomunikacyjnego,

  • zamówień publicznych,

  • a także kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych.


Adwokat dr Paweł Bała przez wiele lat świadczył obsługę prawną procesów inwestycyjnych po stronie inwestorów (zamówienia publiczne), wykonawców, nadzoru budowlanego, w tym w zakresie dróg publicznych włącznie z kategorią dróg krajowych, budynków użyteczności publicznej, oczyszczalni ścieków, infrastruktury liniowej, etc. Na obsługę procesów inwestycyjnych składa się doradztwo w zakresie dokumentacji inwestycji, negocjacje z stronami procesu inwestycyjnego, zastępstwo w procesach cywilnych i administracyjnych, dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych, wykonanych robót dodatkowych. 

Kancelaria współpracuje z zespołem specjalistów z różnych branż budownictwa, co pozwala uzupełniać nasze usługi o analizy stanu wykonalności, wyceny robót, opiniowanie dokumentacji technicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej na wszystkich etapach jej opracowywania.

 

W ramach Kancelarii świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego - w tym celu prowadzimy stałą współpracę z doradcą podatkowym, specjalistą z zakresu prawa podatkowego i karno-skarbowego, byłym urzędnikiem Urzędu Kontroli Skarbowej (przeszło 20 lat doświadczenia jako komisarz skarbowy i naczelnik w Urzędzie Skarbowym).

Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań podatkowych na każdym etapie. Pełnomocnik reprezentuje Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pomoc świadczymy w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Reprezentujemy klinetów przed sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie) w sprawach podatkowych, a także przyjmujemy rolę obrońców przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących przestępstw skarbowych.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Oferuje zarówno długoterminową obsługę prawną, jak i jednorazowe usługi oraz porady prawne. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, organami administracji publicznej.

Wspieramy również cudzoziemców w procesie zakładania spółek prawa handlowego w Polsce i uzyskiwania Karty Polaka i Karty Pobytu.

 

Copyright © 2024 Adwokat dr Paweł Bała. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl