Polski     English     Pусский
  • Koszty prowadzenia sprawy są każdorazowo uzgadniane z Klientem przed podjęciem się prowadzenia sprawy lub wykonania innej czynności.
  • Koszty reprezentacji Klienta przed sądami uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Stawki określane są indywidualnie, w oparciu o przewidywany nakład pracy i stopień skomplikowania sprawy. Przy jego ustalaniu brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.
  • Wynagrodzenie jest płatne z góry, aczkolwiek w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie części wynagrodzenia od wyniku sprawy ("premia za wygraną"). W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy, gdzie koniecznym jest dokonanie czynności poza miejscem siedziby Kancelarii należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji służbowej.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT.

 

NIP Kancelarii: 813-321-90-49.
Rachunek bankowy Kancelarii dla rozliczeń bezgotówkowych: 16 1050 1562 1000 0097 1849 0403.

 

          

 

 

Copyright © 2024 Adwokat dr Paweł Bała. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl